Najlepsze prelekcje Droidcon według #TeamSpeednet

#TeamSpeednet
May 19, 2022 | Spotkania

Droidcon to seria jednych z najbardziej popularnych konferencji w środowisku Android Developerów. W tym roku jedna z konferencji Droidcon odbyła się w Lizbonie, składała się z ponad 45 wykładów technicznych, a uczestniczyło w niej ponad 450 developerów i specjalistów z całej Europy. Nasz zespół nie mógł odpuścić takiej okazji do zdobycia nowej wiedzy i poszerzenia znajomości w branży, więc pod koniec kwietnia wybraliśmy się 7-osobową ekipą do Lizbony! 

Droidcon był świetną okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami tworzenia aplikacji na urządzenia z systemem Android. Jechaliśmy tam przede wszystkim z chęcią pogłębienia swojej wiedzy na temat Kotlin Multiplatform, Fluttera, Jetpack Compose i testowania. Wiedza zdobyta na konferencji umocniła nas w przekonaniu, że programowanie multiplatformowe na systemach mobilnych powinno być szeroko stosowane tam, gdzie tylko jest to zasadne i możliwe.

Mocno zapadło nam w pamięć parę wykładów, o których warto wspomnieć:

1. Practical Modularisation for Android Developers – Jordan Terry
Temat szczegółowej modularyzacji projektu był omówiony przede wszystkim w oparciu o przykłady, wykresy i liczby. Dla nas, osób technicznych, świetnie obrazowało to fakt, że podział projektu na małe moduły znacznie skraca czas budowania i kompilacji projektu. Niezwykle trafnym podsumowaniem zagadnienia było porównanie czasu oczekiwania na start projektu do ilości pieniędzy, jakie firma na ten czas przeznacza. Koszt ten został wyrażony w liczbie nowych Macbooków.  

2. Functional Programming in Kotlin for AndroidDevs – Hari Vignesh Jayapalan 
Prezentacja o programowaniu funkcyjnym, mocno oparta o przykłady z algebry, z pewnością dotarła do ścisłych umysłów. Idea programowania funkcyjnego jest o tyle wyjątkowa, co trudna do wdrożenia w prawdziwym życiu. Warto jednak podążać tą drogą, aby nasz kod był czytelny i reużywalny, a rezultaty naszej pracy były wolne od błędów. 

3. Building a Kotlin Multiplatform library – Magnum Rocha
Tematem prezentacji było tworzenie biblioteki do określania połączenia z Internetem, wykorzystującej SDK platform dzięki Kotlinowi i jego expect/actual.

4. Take a look at Jetpack Glance – Piotr Prus
Najciekawsza prezentacja z zakresu Jetpack Compose. Dotyczyła widgetów na ekranie głównym – prelegent zaprezentował swoje podejście do ich tworzenia, zarządzania stanem i synchronizacji.

5. Writing bulletproof code with property-based testing – Sergio Sastre Florez
Property testing to termin, który z pewnością zapamiętamy. Dzięki takiego rodzaju testom pokrywamy wszystkie przypadki brzegowe naszego programu, a także lepiej możemy dbać o jakość naszego kodu. Prelegent pokazał 2 ciekawe frameworki do testowania oraz ich plusy i minusy.

Spotkania, na których poruszane były tematy Kotlin Multiplatform, Flutter czy React Native, miały bardzo jasny przekaz – wspólny wieloplatformowy kod łatwiej utrzymać, niweluje on różnice w logice biznesowej między systemami oraz jest po prostu tańszy dla klienta, co czyni te rozwiązanie bardziej atrakcyjnym. 
Potwierdziło to nasze przekonanie do skłaniania się ku programowaniu multiplatform, szczególnie z wykorzystaniem KMP oraz Fluttera. Jednocześnie konferencja pozwoliła nam na zdobycie wartościowej nauki popartej doświadczeniem developerów pracujących przy dużych projektach znanych światowych marek. Zdobytą podczas Droidcon wiedzę związaną ze zwiększaniem wydajności procesu wytwarzania aplikacji oraz odpowiednim testowaniem z pewnością wykorzystamy w codziennej pracy.

Całą konferencję oceniamy bardzo pozytywnie – przede wszystkim mieliśmy okazję posłuchać wielu interesujących wykładów, a przy okazji poznać liderów ze świata Androida i porozmawiać z developerami z całej Europy. Konferencja w Lizbonie to oczywiście wiele innych plusów wykraczających poza tematy pracowe – nie zabrakło nam czasu na zwiedzanie ikonicznych miejsc miasta ani na spróbowanie pysznego portugalskiego jedzenia 😉 Zdecydowanie polecamy udział w tym wydarzeniu!

Chcesz poznać nas lepiej? Dowiedz się, co nas wyróżnia.