Co zmieniają standardy WCAG w projektach IT?

Zuzanna Adamczyk
October 13, 2022 | Product Design

Zaawansowane technologicznie roboty wykonują skomplikowane operacje chirurgiczne. Samochody zasilane energią ze słońca pomagają chronić środowisko. Aplikacje mobilne wspierają edukację, rozwój i poprawę jakości życia na całym świecie. Bez wątpienia innowacje czynią świat lepszym.

Podczas projektowania nowoczesnych rozwiązań, wpływających na nasze codzienne życie, ich twórcy powinni mieć na uwadze dobro wszystkich odbiorców. Szczególnie tych, którzy nie mogą się nimi w pełni cieszyć ze względu na pewne ograniczenia, takie jak dysfunkcje wzroku, słuchu, ruchu czy trudności w nauce czytania i pisania. Z myślą o takich użytkownikach powstały standardy WCAG, dedykowane projektom IT. Po co wdrażać je w projektach IT? Zacznijmy od początku.

Czym są standardy WCAG?

Skrót WCAG pochodzi od terminu Web Content Accessibility Guidelines, który w wolnym tłumaczeniu oznacza wytyczne dostępności treści internetowych. Ich autorem jest World Wide Web Consortium (W3C), czyli międzynarodowe konsorcjum, działające w ramach Web Accessibility Initiative (WAI). WAI można po polsku przetłumaczyć jako Inicjatywę Dostępności Sieci. Działalność organizacji skupia się wokół zapewniania wszystkim użytkownikom możliwości pełnego i niczym nie zakłóconego korzystania z produktów cyfrowych.

Stworzone w 1999 roku standardy WCAG i aktualizowane do kolejnych wersji w 2008 (WCAG 2.0) i 2018 (WCAG 2.1) są zbiorem dokumentów, normalizujących treści. Celem standardów jest działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu. Znoszenie barier w użytkowaniu stron www i aplikacji mobilnych dzięki WCAG, dotyczy przede wszystkim osób borykających się z niepełnosprawnościami czy ograniczeniami technologicznymi.

Podstawy WCAG

U podstaw WCAG leżą 4 główne zasady:

 1. Postrzegalności (Perceivable) – treść powinna być możliwa do odbioru przez użytkowników z różnymi ograniczeniami. Przykład – tekst alternatywny do obrazków dla osób niewidomych czy zastosowanie odpowiednio kontrastowych kolorów dla ludzi z wadami wzroku.
 2. Funkcjonalności (Operable) – użytkowanie strony powinno być możliwe na różne sposoby. Np. osoby korzystające z komputera stacjonarnego bez myszki, mogą poruszać się po stronie za pomocą klawiatury.
 3. Zrozumiałości (Understandable) – zadbanie o odpowiedni język witryny.
 4. Solidności (Robust) – spełnianie standardów zastosowanych technologii.

WCAG to opcja czy obowiązek w projektach IT?

Standardy WCAG mogą respektować zarówno strony instytucji publicznych, jak i należące do prywatnych osób i firm komercyjnych. Jednak obowiązek ich wdrożenia dotyczy wyłącznie tych pierwszych i to w krajach, które uwzględniły to w swoich aktach prawnych. Przykładem są USA, Kanada i państwa Unii Europejskiej. Wielka Brytania i Australia skorzystały z uniwersalności zasad zawartych w WCAG i potraktowały je jako podstawę do dostosowania własnych przepisów.

W Polsce ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji dotyczy w tej chwili tylko podmiotów publicznych, jednak należy pamiętać o temacie Internetu jako podstawowego prawa człowieka.

Mimo, iż standardy WCAG mają charakter globalny, to decyzja o ich wdrożeniu pozostaje kwestią wewnętrzną każdego państwa lub związku państw. Podobnie z komercyjnymi projektami IT. Wskazówki zawarte w WCAG mogą zostać zignorowane, jednak dla wielu twórców i zleceniodawców są absolutnym must have przy tworzeniu nowych stron www i aplikacji oraz podczas ulepszania już istniejących. Traktuje się je jak złoty standard i dobrą praktykę.

Jak wdrożyć standardy WCAG w projekcie IT?

Najpierw przeanalizujmy, jak to wygląda w teorii. WCAG 2.1 zawiera 13 wytycznych, warunkujących spełnienie norm dostępności. Podlegają one pod 4 wcześniej wymienione zasady w następujący sposób:

 • zasada postrzegalności – 4 wytyczne,
 • zasada funkcjonalności – 5 wytycznych,
 • zasada zrozumiałości – 3 wytyczne,
 • zasada solidności – 1 wytyczna.

Realizacja wytycznych i weryfikacja tego procesu odbywa się poprzez ocenę tzw. kryteriów sukcesu. Są to wskaźniki, które pozwalają sprawdzić, w jakim stopniu projekt IT spełnia standardy WCAG. Jest ich aż 78 i dotyczą 3 poziomów. Oznacza to, że dana strona może być zgodna z WCAG w stopniu:

 • minimalnym – poziom A to 30 kryteriów,
 • zalecanym – poziom AA to 20 kryteriów + osiągnięcie poziomu A,
 • komfortowym – poziom AAA to 28 kryteriów + osiągnięcie poziomów A i AA.

Dość skomplikowana procedura nie jest też prosta w realizacji. Do wdrożenia standardów WCAG nie wystarczy instalacja gotowej wtyczki. Stworzenie od podstaw strony lub aplikacji mobilnej dostosowanej do osób z ograniczeniami wymaga uwzględnienia wielu funkcjonalności w projekcie. Takie zadanie najlepiej zlecić doświadczonym i wykwalifikowanym webmasterom, którzy zrealizują je skutecznie, fachowo i bez ryzyka kosztownych błędów.

Jakie korzyści dla Twojego produktu dodają standardy WCAG?

Produkt zgodny ze standardami WCAG jest znacznie bardziej wartościowy, przede wszystkim ze względu na:

 • innowacyjność i użyteczność – zastosowanie wielu rozwiązań, poprawiających komfort użytkowania także wśród odbiorców, którzy nie borykają się z ograniczeniami,
 • lepszy zasięg – zwiększenie liczby użytkowników i zysku z dystrybucji produktu,
 • wpływ na reputację firmy, która nie jest obojętna wobec problemu wykluczenia,
 • podniesienie pozycji strony w wyszukiwarce – wiele ulepszeń wpływa korzystnie na SEO.

Projekty IT zgodne ze standardami WCAG – komu powierzyć realizację?

Wdrażanie standardów na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej czy jakimkolwiek innym produkcie cyfrowym staje się dziś wiodącym trendem. Taka usługa jest obowiązkowym punktem oferty najlepszych software house’ów. Zespół wykwalifikowanych projektantów zadba o to, aby Twój projekt był dostępny dla każdego, co przyczyni się do jeszcze większej atrakcyjności rynkowej. 

Szukasz wsparcia w zakresie projektów IT, które będą maksymalnie dostępne dla wszystkich odbiorców? Napisz do nas i sprawdź, ile zyskasz Ty i Twoi odbiorcy na wdrożeniu standardów WCAG 2.1.

Chcesz poznać nas lepiej? Dowiedz się, co nas wyróżnia.