Analiza biznesowa, czyli jak mądrze robić projekty IT i wyprzedzić konkurencję?

Mikolaj Kortalla
September 13, 2022 | Biznes

Jak sprawić, aby nowa aplikacja spodobała się użytkownikom do tego stopnia, że zostawisz konkurencję daleko w tyle? Skąd mieć pewność, że inwestycja w nowe oprogramowanie, usprawniające pracę firmy, na pewno się opłaci? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dostarcza analiza biznesowa. Poznaj 4 kluczowe zalety analizy biznesowej, stosowane przez ekspertów Speednet, bez których wdrożenie nowego produktu może cię drogo kosztować.

Co to jest analiza biznesowa?

Najkrócej mówiąc, analiza biznesowa polega na diagnozowaniu problemów i kreowaniu najskuteczniejszych metod ich usuwania. Do zadań analityka należy opracowywanie takich rozwiązań, które najlepiej sprawdzą się w konkretnym przypadku. Jest to możliwe dzięki dostępowi do informacji i ich analizie. To właśnie praktycznym działaniom w obszarze analizy biznesowej zawdzięczamy często niższe koszty osiągania celów biznesowych.

Co składa się na analizę biznesową?

Proces analizy biznesowej w pracy software house’u obejmuje wiele ważnych sekcji:

  • rozmowy z klientami – poznanie oczekiwań wobec produktu;
  • zbudowanie relacji partnerskiej – jasne określenie potrzeb;
  • opracowanie planu – wyznaczenie celów, kalkulacja zasobów i zarysowanie wizji projektu;
  • zdefiniowanie MVP produktu – weryfikacja oczekiwań i wprowadzanie ewentualnych ulepszeń;
  • poznanie użytkownika – zdobycie informacji na temat ich potrzeb i preferencji względem produktu;
  • analizę finansową – określenie budżetu;
  • zbadanie konkurencji – doświadczenia innych mogą być źródłem inspiracji lub przestrogą;
  • identyfikację ryzyka – przewidywanie przeszkód i projektowanie zestawów rozwiązań;
  • analizę zebranych informacji – uporządkowanie danych;
  • powstanie zarysu projektu – stworzenie konkretnej listy zadań, czyli systematyzacja pracy.

Analiza biznesowa w tworzeniu oprogramowania – 4 kluczowe zalety

Zalety wykorzystania analizy biznesowej w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa są dostrzegane przez coraz większe rzesze właścicieli firm. W związku ze specyfiką pracy software house’ów, rola BA (Business Analytics) w tworzeniu oprogramowania jest czymś niemal oczywistym. Szczególnie ze względu na 4 kluczowe czynniki, które omawiamy poniżej.

Precyzyjniejsze określenie MVP aplikacji czy dowolnego produktu cyfrowego

Określenie wersji aplikacji, która spełnia minimum gotowości wejścia na rynek (MVP), pozwala uniknąć wielu porażek. Przede wszystkim, niwelujesz ryzyko stworzenia produktu, który nie będzie spełniał powierzonej mu roli. Koszty budowania aplikacji na nowo lub wprowadzania modyfikacji mogą okazać się krytyczne dla całego projektu.

Dokładne i rzetelne scharakteryzowanie MVP wymaga analizy informacji z wielu źródeł. Pod uwagę należy wziąć dane zebrane zarówno od osób zaangażowanych w realizację projektu, jak i ich potencjalnych końcowych użytkowników. To właśnie rola analityków biznesowych.

Analiza biznesowa pomaga w określeniu strategii wdrożenia, rozwoju i promocji produktu

Wszystkie decyzje dotyczące określania jakichkolwiek strategii powinny być poparte wnikliwą analizą danych. Także jeśli chodzi o wdrażanie, rozwój i promocję produktu. Analitycy biznesowi dostarczają konkretnych informacji. Obejmują one m.in. dane dotyczące obszarów problemowych w firmie, wnioski z analizy kosztów czy sugestie kierunków rozwoju. Dzięki analizie biznesowej możliwe jest skuteczne planowanie, które jest podstawą każdego przedsięwzięcia, mającego na celu poprawę konkurencyjności na rynku.

Łatwiejsze wdrażanie i testowanie projektu

Kontrola jakości nowego produktu cyfrowego zaczyna się na etapie jego budowy. Analitycy weryfikują funkcjonalność aplikacji i zgodność z ustalonymi wymaganiami. Uczestniczą też w fazie testowania, zbierając i przekazując zdobyte informacje zespołowi projektowemu. Pozwalają one na wprowadzanie bieżących zmian i ulepszeń.

Obecna w każdej fazie realizacji projektu analiza biznesowa znacząco zwiększa szanse na przewidzenie sytuacji kryzysowych i ich zażegnanie. Końcowy produkt może zostać wdrożony szybciej, bez ryzyka przekroczenia budżetu i konieczności nanoszenia późniejszych poprawek.

BA + software development = tańsze wdrożenie

Analiza biznesowa widocznie obniża koszty wdrożenia produktu oraz skraca jego czas. Realizacja projektu poprzedzona i prowadzona przy współpracy z analitykami staje się efektywniejsza. Przebiega w oparciu o konkretną strategię i metodologię prac, opracowaną na podstawie obiektywnych danych. Wyeliminowane zostają błędy wynikające z chaotyczności działań, a bieżąca kontrola pozwala na błyskawiczne zapobieganie opóźnieniom i dodatkowym wydatkom. Końcowy produkt staje się jeszcze bardziej opłacalny i wartościowy.

Analiza biznesowa i software development muszą iść w parze

Analiza biznesowa to dziedzina, bez której skuteczna transformacja cyfrowa jest praktycznie niemożliwa. Analitycy tworzą metody, techniki i narzędzia, które pomagają wykorzystać potencjał produktu do maksimum. Sprostanie wymaganiom użytkowników i stworzenie aplikacji lub innego produktu cyfrowego, który zapewni przewagę wśród konkurencji, staje się łatwiejsze, szybsze i tańsze dzięki BA. Nie sposób tego nie wykorzystać. 

Jeśli Ty potrzebujesz wsparcia w zakresie analizy biznesowej przed uruchomieniem Twojego projektu IT, napisz do nas – wspólnie opracujemy wszystkie niezbędne analizy.

Chcesz poznać nas lepiej? Dowiedz się, co nas wyróżnia.